Blog

Wie was Jean Piaget?

Wanneer je zelf kinderen hebt, dan zul je versteld staan in de mate waarin ze zichzelf gedurende de eerste maanden en vooraf jaren ontwikkelen. Zo zul je een kind vanaf de geboorte tot ongeveer een jaar of 14 van baby zien opgroeien tot bijna een volwaardige puber. Omdat het voor veel psychologen onder neurowetenschappers een enorm bijzondere materie blijft, zijn er tal van verschillende onderzoeken uitgevoerd om te kijken naar de ontwikkeling van een kind. Eén van deze onderzoekers die hier decennia lang mee bezig is geweest was Jean Piaget. Deze van oorsprong Zwitserse psycholoog was vooral bezig met het onderzoeken naar het gedrag van kinderen in de eerste 14 levensjaren. Gedurende dit onderzoek, kwam Jean Piaget tot de conclusie dat het leven van een kind van 0 tot 14 op was te delen in een 3-tal fases. Welke dit zijn, bespreken we hier.

Sensomotorische fase 0 tot 2 jaar

In de eerste twee levensjaren van een kind gebeurt er ontzettend veel. Op het moment dat ze net geboren zijn, beginnen ze al met het ontdekken van de wereld. Ook zullen ze gedurende deze periode hun zintuigen leren ontwikkelen zoals voelen, proeven en horen. Daarnaast zullen ze ook een stukje herkenning, dus geheugen ontwikkelen en daarnaast voorzichtig de eerste stapjes van de motoriek.

Pre operationele fase 2 tot 7 jaar

In deze fase gaat het ineens heel snel, vooral wanneer ze voorzichtig beginnen te praten, zullen de woorden in razend tempo worden opgevolgd door volwaardige zinnen. Waar de grove motoriek al voor een groot deel is ontwikkeld, zul je gedurende deze jaren ook zien dat de fijne motoriek zich steeds verder gaat ontwikkelen. Ook zal je kind steeds meer het besef krijgen dat hij of zij een eigen persoonlijkheid is.

Formeel operationele fase 12 jaar +

In deze fase zullen kinderen zich ook sociaal verder ontwikkelen. Dat betekent dat ook de wijze waarop ze denken anders wordt dan dat ze altijd hebben gedaan. Een kind leert verbanden leggen en zal uit deze verbanden vervolgens ook conclusies kunnen trekken. Waar een kind in de eerste levensjaren vooral heel primitief dacht, zal je merken dat naarmate ze ouder worden er ook echt een gesprek kan plaatsvinden tussen ouder en kind. Zo zal je zien dat ze zich bewust zijn van bepaalde zaken en ook wat de gevolgen kunnen zijn van een bepaald handelen.

Dit vind je misschien ook leuk...