Kinderen gaan vanaf hun vierde naar school. Echter het echte leren begint vaak op hun zesde levensjaar. En in dit eerste jaar op de lagere school zal het kind een grote ontwikkeling doormaken op het cognitieve vlak.

Tal van zaken worden op school ontwikkelt. Denkt u eens aan de eerste rekentafels, het schrijven en ook het tekenen en knutselen van verschillende soorten projecten. Het is een jaar waarin de echte wereld doordringt in het leven van het kind. Het kind is zover ontwikkeld dat het kan leren!


Boekentip over cognitieve ontwikkeling


Het schoolkind zal zich snel en sterk ontwikkelen en de hersenen zullen ook andere inzichten krijgen. Niet alleen het begin of het eindstation is nu zichtbaar voor het kind, maar ook het hele proces wat zich daartussen afspeelt. Als het kind bijvoorbeeld een stapel stenen ziet en een stapel stenen die her en der op de grond liggen dan weet het hoe hij ook zo’n stapel stenen kan maken. Ook als het kind tekeningen ziet en een wit blad met stiften weet hij of zij hoe een dergelijke tekening gemaakt kan worden en dus hoe de tekening op het papier is gekomen.

Het kind kan dus eigenlijk een heel proces zien van begin tot eind, maar ook kan het kind het proces terugdraaien om zo bij het beginpunt uit te komen.

Ook zal de sociale ontwikkeling van het kind meer vorm krijgen. Door met klasgenoten te spelen en iedere dag met hun samen te zijn om samen te leren ontwikkelt zich een sterke band. De kinderen leren om met elkaar rekening te houden en ook om samen met elkaar te spelen. Het schoolkind zal ook meer gaan sporten en bij een vereniging een onderdeel van een groep vormen. Het kind ontwikkelt zich zeer sterk op het sociale vlak waardoor de communicatie ook verbetert.

Na het eerste jaar waarin de grootse ontwikkeling wordt gemaakt zien we de jaren die daarop volgen een verdieping. Het schrijven en lezen wordt verder ontwikkeld en ook het rekenen wordt steeds op een hoger niveau gebracht. De schoolkinderen moeten ook toetsen maken en krijgen een rapport om de vorderingen te volgen. Ieder jaar wordt er dan door de leraren en soms in overleg met de ouders en verzorgers besloten of ze over mogen gaan naar het volgende leerjaar.

Als de ontwikkelingen achterblijven bij de overige klasgenoten dan zullen ze vaak een specifiek jaar over moeten doen om dan nog meer te leren!

School is een mooie en belangrijke fase voor een kind. Niet alleen om meer kennis op te doen en specifieke kwaliteiten te ontwikkelen, maar ook om met anderen om te gaan. En om te leren hoe hij of zij zaken kan uitleggen met een presentatie bijvoorbeeld. Een kind leert in combinatie met sport en spel om te gaan met anderen. En dat is toch een van de kernzaken die ook in de grote mensen wereld van groot belang zijn! Communicatie is vaak een sleutel tot succes.

En jong geleerd is oud gedaan!