Cognitieve stoornissen zijn een verzameling van aandoeningen die het vermogen van de hersenen om informatie te verwerken en te begrijpen kunnen beïnvloeden. Deze stoornissen kunnen zich uiten in verschillende gebieden, zoals het geheugen, de aandacht, het begrip van taal, de perceptie, de uitvoerende functies en andere cognitieve vaardigheden. In dit artikel zullen we de verschillende soorten cognitieve stoornissen beschrijven, de oorzaken ervan en de mogelijke behandelingen.

Soorten cognitieve stoornissen

Er zijn verschillende soorten cognitieve stoornissen, waaronder:


Boekentip over cognitieve ontwikkeling


  1. Dementie: Dementie is een progressieve aandoening die het vermogen van de hersenen om te functioneren aantast. De symptomen van dementie omvatten geheugenverlies, problemen met taal en spraak, en veranderingen in persoonlijkheid en gedrag.
  2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): ADHD is een aandoening die wordt gekenmerkt door aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Het kan problemen veroorzaken bij het voltooien van taken, het organiseren van gedachten en het behouden van relaties.
  3. Autisme spectrum stoornis (ASS): ASS is een aandoening die wordt gekenmerkt door moeilijkheden in sociale interactie, communicatie en gedrag. Mensen met ASS hebben moeite met het begrijpen van de emoties van anderen en het zich aanpassen aan veranderingen in hun omgeving.
  4. Traumatisch hersenletsel (TBI): TBI is een aandoening die wordt veroorzaakt door een traumatisch letsel aan de hersenen. Het kan leiden tot problemen met het geheugen, de aandacht, het plannen en het uitvoeren van taken.
  5. Ziekte van Alzheimer: De ziekte van Alzheimer is een progressieve aandoening die het geheugen en andere cognitieve vaardigheden aantast. Het kan ook veranderingen in gedrag en persoonlijkheid veroorzaken.

Oorzaken van cognitieve stoornissen

Cognitieve stoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder:

  1. Erfelijkheid: Sommige cognitieve stoornissen kunnen erfelijk zijn en worden doorgegeven van ouder op kind.
  2. Blootstelling aan toxines: Blootstelling aan bepaalde toxines, zoals zware metalen of pesticiden, kan het risico op cognitieve stoornissen verhogen.
  3. Trauma: Traumatisch hersenletsel kan leiden tot cognitieve stoornissen, vooral als het gaat om herhaaldelijke of ernstige traumatische ervaringen.
  4. Ziekten: Sommige ziekten, zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose, kunnen cognitieve stoornissen veroorzaken.