Wie was Jean Piaget?

Jean Piaget is een Zwitserse psycholoog die de cognitieve ontwikkeling van kinderen heeft bestudeerd. Hij leefde van 1896 tot 1980 en is geboren in Zwitserland. Hij studeerde biologie en ontwikkelde een grote interesse voor filosofie tijdens zijn studie. Vooral het ontdekken waar kennis vandaan komt boeide hem erg. Hij heeft hierom ervoor gekozen om de ontwikkeling van kennis bij kinderen verder te onderzoeken en te bestuderen. Dit werd uiteindelijk een levenstaak voor hem.

Hij ontdekte dat de potentie om te leren en zaken bewust te ervaren zich ontwikkelt gedurende de jaren en afhankelijke is per leeftijd. Zo gaat een kind door verschillende fasen heen om steeds meer te leren en te ontdekken. In het begin denkt een baby bijvoorbeeld dat als het zijn ouders niet meer ziet, ze er helemaal niet meer zijn. Later tijdens het vijfde levensjaar wordt het kind steeds slimmer en ontdekt hij dat glazen van verschillende vormen dezelfde inhoud kunnen hebben en dat een kilo ijzer net zo zwaar is als een kilo veren.


Boekentip over cognitieve ontwikkeling


Piaget heeft verschillende mechanismen ontdekt hoe kennis wordt verzameld. Dat zijn assimilatie, accommodatie en equilibratie. Assimilatie is bijvoorbeeld het herkennen van verschillende vaste structuren van vormen die veel op elkaar lijken.

Ontwikkelingsstadia Piaget

Bij de verschillende leeftijden horen ook verschillende stadia van de ontwikkeling van het kind. Hier ziet u een overzicht van de verschillende stadia:

Sensomotorische fase, 0-2 jaar. In deze fase worden de verschillende functies ontwikkeld. U kunt denken aan de tastzin, het voelen en het proven. Ook wordt de motoriek gedurende deze fase ontwikkeld net als het geheugen.

Preoperationele fase, 2-6 jaar. Het kind begint te leren praten en de motoriek wordt verder verfijnd. Het kind krijgt een eigen persoonlijkheid.

Concreet operationele fase, 6-11 jaar. Kinderen leren te vergelijken van zaken in vorm en grootte. Ook leert het kind te rekenen en te tellen.

Formeel operationele fase, 11 jaar en ouder. Het ruimtelijke denken wordt in deze fase ontwikkeld en ook gaat het kind abstracter denken. Het kind begint logisch na te denken en trekt ook zijn eigen conclusies.

Cognitieve ontwikkeling Piaget

Met het inzicht van Piaget over de cognitieve ontwikkeling van het kind is er zeer veel inzicht ontstaan hoe het kind zich ontwikkelt door de jaren heen. Hierdoor is het voor de ouders en verzorgers gemakkelijker geworden. Ze hebben meer inzicht in de ontwikkeling van hun kinderen en kunnen zich helemaal afstemmen op het kind. Het kind krijgt de begeleiding die het nodig heeft en het wordt stap voor stap uitgebreid op een natuurlijke wijze!

Ook voor leraren en begeleiders van kinderen zijn de inzichten van Piaget over de cognitieve ontwikkeling van een kind van grote waarde. Op deze manier heeft het kind de begeleiding en de ondersteuning die het nodig heeft!

Het levenswerk van Piaget is dus een groot en zeer waardevol werk geweest voor de bewustwording omtrent de cognitieve ontwikkeling van kinderen voor alle ouders en verzorgers. Om nog maar te zwijgen over alle kinderen!