Sociaal-emotionele ontwikkeling verwijst naar het vermogen van een individu om emoties te herkennen, te begrijpen en te reguleren, en om relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Het is een cruciale ontwikkelingsgebied voor kinderen en blijft ook belangrijk gedurende het hele leven. In dit artikel zullen we kijken naar de verschillende ontwikkelingsstadia van sociaal-emotionele ontwikkeling en deze samenvatten in een handige tabel.

Ontwikkeling in de kindertijd (0-2 jaar)

In de vroege kindertijd zijn baby’s zich bewust van hun omgeving en beginnen ze te leren hoe ze zich moeten aanpassen aan verschillende situaties. Baby’s reageren op de emoties van anderen en beginnen zich bewust te worden van hun eigen emoties. Ze beginnen ook te communiceren door middel van geluiden, gezichtsuitdrukkingen en gebaren.


Boekentip over cognitieve ontwikkeling


Ontwikkeling in de peutertijd (2-4 jaar)

Peuters worden zich steeds meer bewust van hun eigen emoties en beginnen deze uit te drukken op verschillende manieren. Ze leren hoe ze met frustratie en boosheid kunnen omgaan en beginnen te begrijpen dat anderen ook emoties hebben. Peuters beginnen ook meer interesse te tonen in andere kinderen en beginnen te spelen en samen te werken.

Ontwikkeling in de kleutertijd (4-6 jaar)

Kleuters beginnen zich meer bewust te worden van hun eigen gevoelens en emoties en beginnen deze te uiten met woorden in plaats van alleen met lichaamstaal. Ze beginnen ook te begrijpen dat anderen ook gevoelens hebben en beginnen empathie te ontwikkelen. Kleuters zijn vaak nieuwsgierig en willen meer leren over de wereld om hen heen.

Ontwikkeling in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar)

Kinderen in de basisschoolleeftijd beginnen zich meer bewust te worden van sociale normen en regels en beginnen te begrijpen wat acceptabel gedrag is. Ze leren ook hoe ze hun emoties kunnen reguleren en beginnen meer zelfbewustzijn te ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen ook meer diepgaande vriendschappen en beginnen te begrijpen hoe relaties werken.

Ontwikkeling in de adolescentie (12-18 jaar)

Tijdens de adolescentie ontwikkelen jongeren een sterkere zelfidentiteit en beginnen ze meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen emoties. Ze beginnen ook meer onafhankelijk te worden en nemen meer beslissingen op basis van hun eigen waarden en overtuigingen. Adolescenten beginnen ook te experimenteren met romantische relaties en ontwikkelen meer geavanceerde vaardigheden op het gebied van communicatie en conflictoplossing.