Cognitieve testen zijn een veelgebruikte methode om de cognitieve functies van een persoon te evalueren. Deze testen kunnen helpen bij het diagnosticeren van bepaalde aandoeningen, het identificeren van gebieden van sterke en zwakke punten en het beoordelen van de prestaties van een persoon. In dit artikel zullen we bespreken wat je kan verwachten bij een cognitieve test.

Voorbereiding op de test

Voorafgaand aan de cognitieve test zal je waarschijnlijk een vragenlijst moeten invullen om wat basisinformatie te geven over je medische geschiedenis, educatieve achtergrond en andere relevante informatie. Zorg ervoor dat je deze vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk invult om een ​​nauwkeurig beeld van jezelf te geven.


Boekentip over cognitieve ontwikkeling


Tijdens de test

De meeste cognitieve testen vinden plaats in een rustige en gestructureerde omgeving, zoals een kantoor of een behandelkamer. Een getrainde professional zal de test afnemen en je stap voor stap door het proces leiden. De test bestaat vaak uit verschillende onderdelen die verschillende cognitieve vaardigheden meten, zoals geheugen, taalvaardigheid, redeneren en perceptie. Elke test is anders en kan variëren in lengte en complexiteit. Sommige testen kunnen worden afgenomen op een computer, terwijl andere testen mondeling of schriftelijk worden afgenomen. Het is belangrijk om je te concentreren en zo nauwkeurig en consistent mogelijk te antwoorden op de vragen die je krijgt gesteld.

Duur van de test

De duur van een cognitieve test kan variëren afhankelijk van het type test en de specifieke vaardigheden die worden gemeten. Sommige testen kunnen slechts 15-20 minuten duren, terwijl andere testen langer kunnen duren.

Na de test

Na afloop van de test zal de getrainde professional de resultaten analyseren en een rapport opstellen. Het rapport geeft een overzicht van de cognitieve vaardigheden die zijn getest, de scores die zijn behaald en een interpretatie van de resultaten. De resultaten van de cognitieve test kunnen worden gebruikt om eventuele gebieden van zorg te identificeren en om aanbevelingen te doen voor verdere evaluatie of behandeling. De getrainde professional kan ook suggesties geven voor manieren om te werken aan zwakkere cognitieve vaardigheden.

Cognitieve test voorbeeldvragen:

 1. Wat is de volgende letter in de reeks: A, E, I, O, ____
 • A) U
 • B) Y
 • C) W
 • D) T
 1. Welke van de volgende getallen is het grootst:
 • A) -3
 • B) -5
 • C) -1
 • D) -7
 1. Welk woord past niet bij de andere drie:
 • A) Tafel
 • B) Stoel
 • C) Bank
 • D) Computer
 1. Wat is de oplossing van de volgende som: 5 + 3 x 2 – 1
 • A) 8
 • B) 10
 • C) 12
 • D) 16
 1. Welk object past niet bij de andere drie:
 • A) Appel
 • B) Sinaasappel
 • C) Perzik
 • D) Banaan

Deze voorbeeldvragen met multiple-choice antwoorden meten verschillende cognitieve vaardigheden zoals logisch redeneren, woordenschat, numeriek redeneren en patroonherkenning. Het is belangrijk om te onthouden dat er verschillende soorten cognitieve testen zijn en dat de vragen en antwoorden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke test.

Antwoorden voorbeeldvragen

A) U
C) -1
D) Computer
C) 12
D) Banaan