Het boek “Het hele brein het hele kind” is geschreven door Daniel J. Siegel en Tina Payne Bryson en is bedoeld voor ouders, opvoeders en andere professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen. Het boek is in het Nederlands vertaald door Rob de Ridder en bevat een schat aan informatie over de ontwikkeling van het brein en de manier waarop ouders en opvoeders deze ontwikkeling kunnen stimuleren.

Inhoud van het boek

Het boek is opgedeeld in vijf delen, waarbij elk deel zich richt op een ander aspect van de ontwikkeling van het brein en het kind. In het eerste deel wordt de basis gelegd voor de rest van het boek. Hier wordt uitgelegd hoe het brein zich ontwikkelt en hoe verschillende delen van het brein samenwerken om het gedrag en de emoties van het kind te sturen.


Boekentip over cognitieve ontwikkeling


In het tweede deel gaat het over de emotionele ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt besproken hoe emoties ontstaan en hoe ouders en opvoeders hiermee om kunnen gaan. Er wordt uitgelegd hoe je als ouder de emoties van je kind kunt herkennen en begrijpen, en hoe je je kind kunt leren omgaan met zijn of haar eigen emoties.

Het derde deel gaat over de sociale ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt besproken hoe kinderen leren omgaan met andere kinderen en volwassenen, en hoe ouders en opvoeders dit proces kunnen ondersteunen. Er wordt uitgelegd hoe je als ouder kunt helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en hoe je je kind kunt leren om conflicten op te lossen.

In het vierde deel gaat het over de cognitieve ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt besproken hoe kinderen leren denken, redeneren en problemen oplossen. Er wordt uitgelegd hoe je als ouder de cognitieve ontwikkeling van je kind kunt stimuleren en hoe je je kind kunt helpen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven.

Het laatste deel van het boek gaat over het belang van verbinding tussen ouder en kind. Hierbij wordt besproken hoe een veilige en liefdevolle relatie tussen ouder en kind bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Er worden tips gegeven over hoe je als ouder de relatie met je kind kunt versterken en hoe je kunt zorgen voor een goede balans tussen autonomie en verbondenheid.

Conclusie

“Het hele brein het hele kind” is een uitstekend boek voor ouders, opvoeders en andere professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen. Het boek biedt een schat aan informatie over de ontwikkeling van het brein en de manier waarop ouders en opvoeders deze ontwikkeling kunnen stimuleren. Het is geschreven in begrijpelijke taal en bevat talloze praktische tips en voorbeelden die direct toegepast kunnen worden in de opvoeding.