Blog

De ontwikkeling van het brein van een kind

Wij volwassenen hebben een andere gedachtegang, dan kinderen. Ook functioneert ons brein anders dan kinderen. Het kan af en toe lastig zijn om kinderen te begrijpen. Dit kan komen, omdat het brein zich nog niet volledig heeft ontwikkeld. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben, op de ontwikkeling van het kind. Zo zijn er genetische factoren en ervaringen van invloed. Daarbij speelt de omgeving ook een belangrijke rol. Hoe het brein van een kind ontwikkeld, lees je in deze blog.

Het brein van een kind, ten opzichte van volwassenen

Het brein van een kind is in ontwikkeling. Bij een volwassenen is het brein al ontwikkeld, door de jaren heen. Dit houdt in dat er bij het kind nog weinig verbindingen zijn, wat kan leiden tot een minder efficiënte verwerking van informatie. Ook zit er een andere flexibiliteit in het brein van een kind. Een kind leert vaardigheden kennen en toe te passen. Er ontstaan nieuwe ontwikkelingen in het brein en hierdoor is het makkelijker om kinderen bepaalde zaken aan te leren. Er is zelfs een term die dit verwoord. Neuroplasticiteit is het begrip dat aanduid, dat kinderen in staat zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren en te kunnen toepassen.

Hoe ontwikkelt het brein

Het brein van een kind blijft zich steeds verder ontwikkelen. Het groeit door tot de fase van volwassenheid. In de ontwikkeling zijn er verschillende fases, waar het brein zich richt op specifieke taken. In de beginjaren is het brein voornamelijk gericht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Hierbij te denken aan het leren lopen of praten. In de latere jaren op school, richt het brein zich meer op de cognitieve ontwikkelingen. Zo komen de cognitieve vaardigheden als het leren lezen, schrijven en rekenen aan bod.

De invloed van de omgeving

De omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Op het moment dat het kind opgroeit in een positieve omgeving, kan het brein op een gezonde manier ontwikkelen. Onder een positieve omgeving wordt onder andere gezien, dat het kind kan opgroeien met veel sociale interactie en verschillende leeractiviteiten. Op het moment dat het kind opgroeit in een minder positieve omgeving. Dus in een omgeving met mogelijke problemen, kan het brein zich minder goed ontwikkelen.

De invloed van ervaringen

Ervaringen van een kind, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Kinderen leren in hun jeugd opgroeien, door verschillende ervaringen. Deze ervaringen helpen bij om nieuwe vaardigheden te leren kennen en te vergroten. Zo leert een kind in de jongere jaren verschillende aspecten in te zien, door het spelen met verschillende blokken. En meisje leert bijvoorbeeld haar gevoelens en emotie te tonen, door het spelen met little dutch poppen. Samen leren het jonge en een meidje door het lezen van boeken, over taal en verhalen.

In deze blog is ingegaan op hoe het brein van een kind ontwikkeld en welke factoren van invloed zijn. Het brein van een kind is nog in ontwikkeling en er ontstaan allemaal nieuwe verbindingen. Hierdoor is het brein flexibeler en is het gemakkelijker om het kind verschillende vaardigheden aan te leren.

Heb je deze blog gelezen en ben je geïnteresseerd in onze andere blogs? Lees dan eens onze blog over “taalontwikkeling met behulp van radio

Dit vind je misschien ook leuk...